DISCLAIMER

Tindem să vă informăm că nu suntem responsabili pentru daune, deși, facem tot posibilul pentru a vă oferi cel mai bun serviciu.

Informațiile conținute pe acest site au numai scop informativ general.

Garanții limitate

Nu garantăm sau nu reprezentăm:

  • integralitatea sau exactitatea informațiilor publicate pe site-ul nostru;
  • că materialul de pe site este actualizat; sau
  • că site-ul web sau orice serviciu de pe site-ul Web va rămâne disponibil.

Ne rezervăm dreptul de a întrerupe sau de a modifica oricare dintre serviciile noastre de pe site-ul nostru și de a întrerupe activitatea, în orice moment, la discreția noastră, fără notificare sau explicație; cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în mod expres în acest document, nu veți avea dreptul la nicio compensație sau plată în cazul întreruperei sau modificărei oricăror servicii de pe site.

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă și de Termenii și condițiile Ecommerce Foundation excludem toate declarațiile și garanțiile referitoare la obiectul acestui Disclaimer, site-ul nostru și utilizarea site-ului nostru.

Limitarea răspunderii

Ecommerce Foundation nu oferă nicio garanție, explicită sau implicită, deci refuză și anulează toate celelalte garanții, inclusiv, fără limitare, garanții implicite sau pentru un anumit scop. În plus, Ecommerce Foundation nu garantează și nu face nicio declarație cu privire la exactitatea, rezultatele sau fiabilitatea utilizării materialelor pe website-ul Scamadviser.

Ecommerce Foundation nu este răspunzătoare în nicio situație pentru daunele care sunt legate de conținutul publicat pe Ecommerce Foundation sau de utilizatorii serviciilor. Utilizatorii Serviciilor asigură Ecommerce Foundation împotriva tuturor reclamațiilor de către terți.

 Nu vom fi răspunzători față de dvs. în ceea ce privește orice pierderi apărute din orice eveniment sau evenimente care depășesc controlul nostru rezonabil.

 Nu vom fi răspunzători față de dvs. în ceea ce privește orice pierderi comerciale, inclusiv (fără limitare) pierderea sau deteriorarea profiturilor, veniturilor, utilizării, producției, economiilor anticipate, afacerilor, contractelor, oportunităților comerciale sau fondului comercial.

 Nu vom fi răspunzători față de dvs. în ceea ce privește orice pierdere sau alterare a datelor, baze de date sau software.

Nu vom fi răspunzători față de dvs. în ceea ce privește orice pierdere sau deteriorare specială, indirectă sau consecventă.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ ÎN LEGISLAȚIA APLICABILĂ, NICI ECOMMERCE FOUNDATION, NICI DIRECTORII, ANGAJAȚII, PARTENERII, LICENȚIATORII, CLIENȚII, AGENȚII SAU REPREZENTANȚII ECOMMERCE FOUNDATION SAU ORICARE AFILIAT NU OFERĂ RĂSPUNDERE DE NICI O NATURĂ ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE * (INCLUSIV, FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE RĂSPUNDERE PENTRU ORICE DAUNE DE HARDWARE ȘI / SAU SOFTWARE.) ȘI ÎNTREG COSTUL ȘI RISCUL UTILIZĂRII SERVICIULUI ȘI / SAU INCAPACITATEA UTILIZAREA SERVICIULUI (INCLUZÂND, FĂRĂ A FI LIMITATĂ, ORICE DAUNE LA PROPRIETATEA REALĂ SAU PERSONALĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A FI LIMITATĂ, HARDWARE-UL COMPUTER ȘI / SAU SOFTWARE) APARȚINE EXCLUSIV DVS.)