Copyright & Auteursrecht

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot Scamadviser en het logo van Scamadviser, waarin in ieder geval de merkrechten zijn opgenomen, zijn exclusief eigendom van Ecommerce Foundation B.V. (hierna gezamenlijk aangeduid als: "Scamadviser"). Scamadviser behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De auteursrechten met betrekking tot de vorm en inhoud van deze website (de gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie op deze website (de gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij Scamadviser en/of haar licentiegevers. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Scamadviser is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig deel daarvan, door te sturen, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, berusten de rechten hierop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruiksvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan Safe.Shop).

Scamadviser heeft het recht, maar niet de verplichting, om de toegang tot informatie te weigeren of om informatie van deze website te verwijderen indien er naar het uitsluitende oordeel van Scamadviser sprake is van een (mogelijke) schending van de rechten van derden.

Scamadviser heeft ook het recht - tenzij anders overeengekomen met de auteur - om ingezonden materiaal in te korten, te verwijderen en/of te wijzigen.