datesex.nl评论:85%

信任评级很高。 可能是安全的。
信任评分
85%
高风险
安全
85 %

留下你的票

您認為這個網站是:

 

datesex.nl 得到高评分 , 该网站可能是正当的。

datesex.nl 的评分为正面。我们在线查看40种不同数据以作自动分析,数据包括所使用的技术、公司的位置、在同一个服务器上找到的其他网站等。

获得80% 或更高评分的网站通常可以安全使用,100% 为非常安全。但我们强烈建议您,在每个新网站上计划购物或留下您的联系方式之前,自行检查网站的安全性,因为有些情况下,犯罪分子购买了高度可靠的网站。您可以阅读我们的文章 「如何识别诈骗网站」 以自行判断。

本页的其余部分列出我们能够找到有关该网站的所有数据,以帮助您查看[ url] 並确定它是可靠网站还是存在欺诈。


評分概要

我们使用 40 个不同的数据点,即时评分以审查网站。 系統完全自动化,无需人为干预,以确定是可靠的网站还是虚假的在线商店。

信任评分
85%

负面重点

该网站的服务器用于多个网站
这个网站没有很多访客(在 Alexa 的排名为 5382678 )
我们测试了此网站 , 速度性能为低
我们无法在其他反馈网站上找到此网站的评论

正面重点


完整评论

网店评估

datesex.nl 与其他多个网站共享其网络服务器。 对于较小的网站,这是正常情况。。 這樣他们就不需要计算机电源和互联网带宽。 通过这种方式,可以与多个其他网站共享基础设施的成本。

在我们的分析中,我们总会查看 Alexa 排名。该网站的排名很低,只有 5382678,即表示该网站的访问人数相对较少。对于一个新网站来说,访问人数较少是合理的 高度专业的网站也是如此。但是,如果该网站声称是一个大型企业或热门网站,但实际访问人数又极少,则需要警惕。

我们检查 Sitejabber、Resellerrating 和 Trustpilot 等其他几个网站,找不到任何關於 datesex.nl 的评论。 这並非好現象, 因为提供服务或产品的任何网站通常至少有几个评论。 我们因此降低了该网站的信任评分。

技术评估

我们测试了datesex.nl,该网站速度非常低。网站的速度可能会随时改变,这可能是暂时的问题。但是,这也可能表示着该网站的所有者尚未投资于表现良好的网站。网站速度是顾客满意度的最重要因素之一。网站的速度低于平均水平可能是在线骗局的特征。


关于 datesex.nl 的事实

公司数据

国家可能性 Netherlands: 100%

网店数据

网站 datesex.nl
名称 In jouw buurt sexdating of een sexdate vind je op datesex.nl
描述 Ontmoet leden op zoek naar sexdating en erotisch contact in jouw regio
网站国家 Netherlands
网站速度 Average
网站价值 $ 447.55

技术信息 datesex.nl

所有者
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
管理员
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
技术联系
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
服务器
服务器名称
目标
ns1.domeinmatch.nl
IP
31.7.4.173
国家
NL
地区
15
城市
Hengelo
邮编
7551

目标
ns2.domeinmatch.nl
IP
31.7.5.176
国家
NL
地区
15
城市
Hengelo
邮编
7551


分享您的意见


关于这份报告

datesex.nl 的评分已被查看1 次。
对 datesex.nl 的最後一次评分是在 04-11-2019。 想要最新的数据? 请按本页底部的 “刷新数据” 链接。