rysztof.pl合法还是骗局?

高信任度。 该网站看起来很安全。
信任评分
88%
请投票
风险指数
高风险
安全
88 %
请帮助我们改善数据。

我们使用 40 个不同的数据点来得出信任评分及审评网站。 由于没有完美算法,因此请留下评论、投票或分享您的经验来帮助我们改善数据...

请投票!
讨论网站

为什么 rysztof.pl 的信誉评分为平均至良好?

rysztof.pl 很可能不是骗局,且合法可靠。

我们的算法对 rysztof.pl 的评分为较高。 如果使用 SSL 证书并在其他网站上找到评论,我们根据能够在互联网上收集的有关该网站(例如网站托管的国家 / 地区)的数据来进行此评分。

网站的得分表示该网站可以安全购物并保留个人信息。 但是,我们不能保证该网站並非骗局。 许多网站看起来合法,但实际上是假的。 在您陌生网站购物之前,请 手动检查网站

正面重点
负面重点
该网站使用的是托管其他网站的计算机
此网站的速度似乎比平均速度慢
该网站在 WebOfTrust(WOT)没有任何反馈。
该网站的设置涉及 2 个国家
关于 rysztof.pl 的事实
公司数据
国家可能性
Germany: 66% / Poland: 34%
网站资料
网站
rysztof.pl
名称
RYSZTOF.pl - Luksusowe kołdry i poduszki z naturalnym puchem
描述
Ekskluzywne kołdry i poduszki z puchu i pierza gęsiego. W ofercie również luksusowe ręczniki, szlafroki, dywaniki łazienkowe a także pościele
网站国家
Poland
网站速度
Slow
所有者
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
管理员
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
技术联系
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
服务器名称
目标
dns.home.pl
IP
217.160.80.244
国家
DE
地区
Unknown
城市
Unknown

目标
dns2.home.pl
IP
217.160.81.248
国家
DE

目标
dns3.home.pl
IP
217.160.82.251
国家
DE
地区
Unknown
城市
Unknown

分享您的意见

关于这份报告

rysztof.pl 的评级报告已被要求查看84 次。

此 rysztof.pl 评分报告最后更新于 06-11-2019。 如果您想更新数字,请使用下面的 “刷新数据” 链接。

该网店尚未声明

如果您拥有此网站,您就可以免费更新公司数据和管理评论。

X

请投票

您认为这个网站是:

帮助和信息

最新博客

常识:价格太便宜得令人难以置信 在线寻找商品时,便宜商品是你选择网上商店的一个明显原因。Gucci 手袋售价 24.99 欧元或新款 iPhone 售价 399 欧元? 谁不想抓住这样好的机会呢!

1. 深呼吸放松一下! 不要直接行动。第一步应该是试着冷静下来!