brawat.pl评论:10%

信任评分
10%
高风险
安全
10 %
非常低

 

对 brawat.pl 的评价非常负面 , 请小心 !

我们使用计算机程序对 brawat.pl 进行评分。我们扫描整个网站,查看正在使用的源代码、条款和条件、注册表、公司的位置、以及网站是否收到许多正面或负面评论。Scamadviser使用所有这些信息来得出信任评分。根据我们的分析,我们给这个网站一个非常低的分数。

如果某个网站收到的评分非常低,我们建议您仔细检查並确定,该网站是否在线骗局还是安全。在你继续浏览该网站之前,请阅读我们的文章 如何识别诈骗网站 < / b>。

下列是我们所能找到的所有信息,系統在此基础上作出信任评分。


評分总结

我们使用计算机算法自动评估每个网站。 该算法系統收集来自40多个不同来源的数据 ,对每个网站进行自动审查,以确定其成为在线骗局或合法网站的可能性。

信任评分
10%

负面重点

该网站使用的是其他网站也使用的计算机
该网站的技术速度表现低于平均水平
在其他网站上未有发现任何评论
本网站的设置与 4 个国家有关

正面重点


完整评论

网上商店评论

该网站与其它网站共享其互联网基础设施(服务器 CPU 功率,磁盘空间和互联网访问),这是很常见的。这也是 brawat.pl 正在做的事情。对于较小的网站,这是非常合乎逻辑的 ,因为它们不需要所有的基础设施。而更大型的品牌或高流量的网站,他们一般都有自己的基础设施。

消费者的评价对任何在线销售产品或服务的正规公司来说十分重要。因此,我们一定会在 Trustpilot、Resellerrating 和 Sitejabber 等其他网站上查看有关 brawat.pl 的评论。可惜,我们找不到任何 评论,我们因而降低了该网站的信任评分。

该网站正在使用4个国家/地区的互联网服务。一般网站需要多种技术服务,如网络服务器,DNS,电子邮件服务器,防火墙等。小公司通常采用一家公司来提供以上服务。较大的 网站和企业则雇用多间公司来提供这些服务,这些公司通常分布在多个国家/地区。

技术评论

brawat.pl 在我们的速度测试中表现不佳。网站速度是公司专业性的指标,大多数公司要求网站速度至少是平均或以上,否则访问者可能会离开网站。该网站速度低于平均水平, 这可能是暂时的,但也可能是网站维护久佳。因此信任评分略微降低。


关于 brawat.pl 的事实

公司数据

国家可能性 Czech Republic: 61% / Poland: 16% / Netherlands: 15% / United States: 8%

网店数据

网站 brawat.pl
名称 Zegarki | Tanie damskie i męskie zegarki
描述 Sklep internetowy BRAWAT oferuje modne, tanie, markowe damskie i męskie zegarki Festina, Casio, Timex, Fossil, Tissot
网站国家 Poland
网站速度 Slow
网站价值 $ 3,188.27

技术信息 brawat.pl

所有者
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
管理员
名称
组织
电话
街道
城市
州/省
邮编
国家
电邮地址
技术联系
名称
Petr Horinek
组织
电话
+420.543257245
街道
Nove sady 18
城市
602 00 Brno
州/省
邮编
国家
CZ
电邮地址
服务器
IP
185.59.210.251
ISP
VSHosting s.r.o.
注册商
Gransy s.r.o.
注册商网站
网站价值
3188.27
网站速度
Slow

66 此服务器上的其他网站

10%
10%
10%
59%
81%
84%
86%
88%
91%
82%
48%
68%
78%
服务器名称
目标
ns1.regzone.cz
IP
217.198.113.10
国家
CZ

目标
ns1.regzone.de
IP
23.92.29.43
国家
US
地区
NJ
城市
Absecon
邮编
08205

目标
ns1.regzone.info
IP
81.0.233.94
国家
CZ


分享您的意见


关于这份报告

brawat.pl 的评论已被搜索1 次。
我们在 13-10-2019 对 brawat.pl 作最后一次审核。 如果您想要最新数据,只需点击 “刷新数据” 按钮即可。