De inhoud van reviews moet legaal zijn

Je mag geen reviews publiceren die lokale, nationale of internationale wetgeving schenden inclusief intellectuele eigendomsrechten.