Privacy moet worden geborgd

Voor je eigen bescherming en die van anderen mogen reviews geen persoonlijke gegevens bevatten, nog van je zelf, de website eigenaar en zijn personeel nog van anderen.